صفحه اصلی  »  محصولات  »  ابزار های بادی  »  آچار بکس بادی  »  آچار بکس بادی درایو 1  »  2

دسته بندی ابزارها

آچار بکس بادی درایو 1/2


بکس بادی Kuken KW-19HP

بکس بادی Kuken KW-19HP

بکس بادی 1.2 اینگرسولرند

بکس بادی 1/2 اینگرسولرند

آچار بکس بادی درایو 1.2 کوکن ژاپن

بکس بادی کوکن ساخت ژاپن با ساختار مستحکم و صدا و ارتعاش کم