دسته بندی ابزارها

کولیس و میکرومتر

فروشگاه کار و اندیشه ارایه دهنده انواع کولیس و مبکرومتر و دیگر ابزار های اندازه گیری از معتبر ترین برند ها اروپایی و اسیایی Mitutoyo,
Insize,Accud

کولیس‌های ساده آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto

متن خود را اینجا وارد کنید.

کولیس‌های ساعتی آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto

متن خود را اینجا وارد کنید.

کولیس‌های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto

متن خود را اینجا وارد کنید.

کولیس‌های ساده میتوتویو ژاپن Mitutoy

متن خود را اینجا وارد کنید.

کولیس‌های ساعتی میتوتویو ژاپن Mitutoyo

متن خود را اینجا وارد کنید.

کولیس‌های دیجیتال میتوتویو ژاپن Mitutoy

کولیس دیجیتال میتوتویو Mitutoy

کولیس‌های ساده اینسایز insize

متن خود را اینجا وارد کنید.