دسته بندی ابزارها

گیره رومیزی

فروشگاه کار و اندیشه ارایه دهنده انواع گیره های رومیزی''Bench Vise" از برندهای معتبر غربی مانند : گیره رومیزی ریجید"Ridgid" امریکا گیره رومیزی ماتادور "Matador" و گیره رومیزی پدینگ هاوس"peddinghaus" آلمان و گیره رو میزی کینگ تونی "King Tony" و  گیره رومیزی فورس "ّForce" ساخت تایوان و همچنین گیره رومیزی ایران پتک ساخت ایران

گیره رومیزی 4 اینچ استنلی

متن خود را اینجا وارد کنید.

گیره رومیزی گردون 3 اینچ استنلی

گیره رومیزی گردون 3 اینچ استنلی

گیره رومیزی Ridgid-Matador آلمان

گیره رومیزی Ridgid-Matador آلمان
گیره رومیزی ریجید,گیره رومیزی پدینگ هاوس,گیره رومیزی ماتادور,bench vise,vise,matador,ridgid,Peddinghaus