دسته بندی ابزارها

ترکمتر تقه ای

فروشگاه کار و اندیشه ارائه دهنده انواع ترک رنچ های تقه ای از معتبر ترین شرکت های دنیا
              ترک رنچ های معتبر را با برگه گواهی کالیبراسیون از ما بخواهید

ترکمتر تقه ای Hazet آلمان

ترکمتر تقه ای Hazet آلمان

ترکمتر های تقه ای نوربار انگلستان سری Professional

ترکمتر های تقه ای نوربار انگلستان سری Professional

ترکمتر های تقه ای نوربار انگلستان سری Slimline

ترکمتر های نوربار انگلستان سری Slimline

ترکمتر کمر شکن نوربار انگلستان Industrial

ترکمتر کمر شکن نوربار انگلستان Industrial

پیچگوشتی ترکمتر تایوان

پیچگوشتی ترکمتر تایوان

ترکرنچ تقه ای کینگ تونی

ترکرنچ تقه ای کینگ تونی

ترکمتر تقه ای بریتول 25 الی 135 نیوتن متر

ترکمتر تقه ای بریتول 25 الی 135 نیوتن متر 

ترکمتر مخصوص سرویس کولر گازی

ترکمتر مخصوص کولر گازی