صفحه اصلی  »  کولیس‌های دیجیتال اینسایز insize

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های دیجیتال اینسایز insize

Insize Digital caliper

فروشگاه کار و اندیشه ارایه دهنده کولیس دیجیتال اینسایز insize با کیفیت عالی
 کولیس دیجیتال بیسیم اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1113     
 کولیس دیجیتال بیسیم اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 200-1113
کولیس دیجیتال بیسیم اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 300-1113

 کولیس دیجیتال ضد‌آب اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1118-150B
 کولیس دیجیتال ضد‌آب اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1118-200B
 کولیس دیجیتال ضد‌آب اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1118-300B

کولیس,دیجیتال,اینسایز,insize,caliper,digital caliper,کولیس دیجیتال 
• کولیس دیجیتال ضد‌آب اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1126
• کولیس دیجیتال ضد‌آب اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 200-1126
• کولیس دیجیتال ضد‌آب اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 300-1126

 کولیس دیجیتال اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1114-150A
 کولیس دیجیتال اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1114-200A
 کولیس دیجیتال اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1114-300A

کولیس دیجیتال اینسایز insize (با قابلیت اتصال به کامپیوتر)، سایز 15 سانتی‌متر
   کد: 150-1108
کولیس دیجیتال اینسایز insize (با قابلیت اتصال به کامپیوتر)، سایز 20 سانتی‌متر
   کد: 200-1108
کولیس دیجیتال اینسایز insize (با قابلیت اتصال به کامپیوتر)، سایز 25 سانتی‌متر
   کد: 250-1108
کولیس دیجیتال اینسایز insize (با قابلیت اتصال به کامپیوتر)، سایز 30 سانتی‌متر
   کد: 300-1108

کولیس,دیجیتال,اینسایز,insize,caliper,digital caliper,کولیس دیجیتال 
 کولیس دیجیتال فشار قوی اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 300-1196   

 کولیس دیجیتال متریک اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1109
 کولیس دیجیتال متریک اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 200-1109
 کولیس دیجیتال متریک اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 300-1109

 کولیس دیجیتال متریک اینسایز insize (عمق سنج با مطقع دایره‌ای)،
سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1109کولیس,دیجیتال,اینسایز,insize,caliper,digital caliper,کولیس دیجیتال 
 کولیس دیجیتال اینسایز insize،(برای افراد چپ دست) سایز 15 سانتی‌متر
   کد: 150-1130
 کولیس دیجیتال اینسایز insize،(برای افراد چپ دست) سایز 20 سانتی‌متر
   کد: 200-1130
 کولیس دیجیتال اینسایز insize،(برای افراد چپ دست) سایز 30 سانتی‌متر
   کد: 300-1130

 کولیس دیجیتال لبه سرامیک اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1193 
 کولیس دیجیتال لبه سرامیک اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 200-1193
 کولیس دیجیتال لبه سرامیک اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 300-1193

کولیس,دیجیتال,اینسایز,insize,caliper,digital caliper,کولیس دیجیتال 
 کولیس دیجیتال لبه کاربیتی اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر
   کد: A1110-150A
 کولیس دیجیتال لبه کاربیتی اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر
   کد: A1110-200A
 کولیس دیجیتال لبه کاربیتی اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر
   کد: A1110-300A

 کولیس دیجیتال فک بلند اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 200-1170
 کولیس دیجیتال فک بلند اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 306-1170
 کولیس دیجیتال فک بلند اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 300-1170

کولیس,دیجیتال,اینسایز,insize,caliper,digital caliper,کولیس دیجیتال 
• کولیس دیجیتال فک بلند، فک کوتاه اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر
کد: 200-1171
• کولیس دیجیتال فک بلند، فک کوتاه اینسایز insize، سایز 25 سانتی‌متر
کد: 250-1171
• کولیس دیجیتال فک بلند، فک کوتاه اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر
کد: 306-1171
• کولیس دیجیتال فک بلند، فک کوتاه اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر
کد: 300-1171

 کولیس دیجیتال مینی اینسایز insize، سایز 7.5 سانتی‌متر _ کد: A1111-75A
 کولیس دیجیتال مینی اینسایز insize، سایز 10 سانتی‌متر  _ کد: A1111-100A

• کولیس دیجیتال پلاستیکی اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1139کولیس,دیجیتال,اینسایز,insize,caliper,digital caliper,کولیس دیجیتال 
کولیس‌های دیجیتال اینسایز insize
تعداد رای ها: