صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساعتی اینسایز insize

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساعتی اینسایز insize

Insize Dial caliper

فروشگاه کار و اندیشه ارایه دهنده کولیس ساعتی اینسایز insize با کیفیت عالیدقت 0.02 میلی‌متر:
 کولیس ساعتی اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1312-150A          
 کولیس ساعتی اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1312-200A
 کولیس ساعتی اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1312-300A

دقت 0.01 میلی‌متر:
 کولیس ساعتی اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1311-150A
 کولیس ساعتی اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1311-200A
 کولیس ساعتی اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1311-300A

 
کولیس‌های ساعتی اینسایز insize
تعداد رای ها: