صفحه اصلی  »  کولیس‌های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto


کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper

کولیس های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ سری 301


 استاندارد ضد آب IP67.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 اندازه‌گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر و، 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات:
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 0-06-301
کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 2-06-301 (عمق سنج با مقطع دایره‌ای)
کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 0-08-301
کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 0-12-301  
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper

کولیس های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ سری 305


 استاندارد ضد آب IP67.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 اندازه‌گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انگشت شست.
 مقاوم در برابر خنک کننده‌ها، گردوخاک و روغن.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر، و 6، 8 و 12 اینچ.
 قابلیت ثابت کردن نمایشگر (با فشار دادن یک دکمه، عدد نمایشگر ثابت میمانند تا در صورت تغییر اندازه‌ی کولیس، عدد نمایش داده شده تغییر نکند؛ اوپراتور راحت تر اعداد بدست آمده را بخواند و خطای انسانی کاهش یابد).


کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید

 مشخصات:
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 2-06-305
 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 2-08-305
 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 2-12-305  


 ابعاد:

کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper


کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper

کولیس های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ سری 305 با صفحه نمایشگر بزرگ


 استاندارد ضد آب IP67.
 خاموش شدن خودکار.
 عمر بیشرت باتری.
 صفحه نمایشگر بزرگ (15.5×53.5 میلی‌متر).
 اندازه‌گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انگشت شست.
 قابلیت اندازه‌گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ماندگاری داده‌های حافظه حتی بعد از خاموش شدن صفحه‌ی نمایشگر.
 سایز‌های‌ 15، 20 و 30 سانتی‌متر، و 6، 8 و 12 اینچ.


کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید

 مشخصات:
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر
کد: 5-06-305 _ 6-06-305 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 5-08-305 _ 6-08-305 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 5-12-305 _ 6-12-305 (بدون تنظیم انگشت شست)کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper

کولیس های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ سری 306 با صفحه نمایشگر بزرگ


 خاموش شدن خودکار.
 عمر بیشتر باتری.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل و بیسیم.
 صفحه نمایشگر بزرگ (15.5×53.5 میلی‌متر).
 اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انگشت شست.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ماندگاری داده‌های حافظه حتی بعد از خاموش شدن صفحه ی نمایشگر.
 سایز‌های‌ 15، 20 و 30 سانتی‌متر، و 6، 8 و 12 اینچ.


کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید

 مشخصات:
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر
کد: 5-06-306 _ 6-06-306 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 5-08-306 _ 6-08-306 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 5-12-306 _ 6-12-306 (بدون تنظیم انگشت شست) ابعاد:

کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliperکولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper

کولیس های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ سری 307


 کولیس به محض رو شدن صفحه نمایش آماده برای استفاده است؛ و نیازی به صفر کردن ندارد. کولیس تنظیمات اندازه گیری را در حافظه نگه میدارد و حتی بعد از خاموش شدن ، این تنظیمات حفظ میشوند.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل و بیسیم.

 اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انگشت شست.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 سایز‌های‌ 15، 20 و 30 سانتی‌متر، و 6، 8 و 12 اینچ.


کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید

 مشخصات:
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر
کد: 3-56-307 _ 2-56-307 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 3-58-307 _ 2-58-307 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 3-52-307 _ 2-52-307 (بدون تنظیم انگشت شست) ابعاد:

کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliperکولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper

کولیس های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ سری 307 با چهار دکمه


 کولیس به محض رو شدن صفحه نمایش آماده برای استفاده است؛ و نیازی به صفر کردن ندارد. کولیس تنظیمات اندازه گیری را در حافظه نگه میدارد و حتی بعد از خاموش شدن ، این تنظیمات حفظ میشوند.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل و بیسیم.

 اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انگشت شست.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 سایز‌های 10‌، 15، 20 و 30 سانتی‌متر، و 4، 6، 8 و 12 اینچ.


کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید

 مشخصات:
کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper
 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 10 سانتی‌متر _ 4   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر
کد: 4-04-307 _ 5-04-307 (بدون تنظیم انگشت شست)


 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر
کد: 4-06-307 _ 5-06-307 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 4-08-307 _ 5-08-307 (بدون تنظیم انگشت شست)

 کولیس دیجیتال آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر
کد: 4-12-307 _ 5-12-307 (بدون تنظیم انگشت شست) ابعاد:

کولیس,کولیس دیجیتال,کولیس دیجیتال آسیمتو,asimeto,caliper,digital caliper,asimeto digital caliper


کولیس‌های دیجیتال آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto
تعداد رای ها: