صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساعتی آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساعتی آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto


کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers

کولیس های ساعتی آسیمتو هنگ‌کنگ سری 303 و سری 304


 درجه‌بندی 0.01 و 0.02 میلی‌متری و 001. اینجی.
 استفاده از استیل ضد زنگ سخت در تمام سطوح اندازه‌گیری.
 ساختار ارگونومیک از آلومینیوم سخت (در مدل‌های آلومینیومی)، مناسب برای محیط های کاری خشن و کار با چیپ های فلزی داغ.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر و، 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات:
کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers


 
کولیس های ساعتی متریک:

 کولیس ساعتی درجه بندی 0.01 میلی‌متر:

       •
کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: P303-06-0
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: P303-08-0
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: P303-12-0

 کولیس ساعتی درجه بندی 0.02 میلی‌متر:

       •
 کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 2-06-303
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 2-08-303
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 2-12-303
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 6-06-304(ساعت با بدنه‌ی آلومینیومی)
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 6-08-304(ساعت با بدنه‌ی آلومینیومی)
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 6-12-304(ساعت با بدنه‌ی آلومینیومی) کولیس های ساعتی اینچی(درجه‌بندی 001. اینچ):

       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto،سایز 6   اینچ، دقت   001. اینچ _ کد: 1-06-303
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto،سایز 8   اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 1-08-303
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto،سایز 12 اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 1-12-303
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto،سایز 6   اینچ، دقت   001. اینچ _ کد: 5-06-304(ساعت با بدنه‌ی آلومینیومی)
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto،سایز 8   اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 5-08-304(ساعت با بدنه‌ی آلومینیومی)
       • کولیس ساعتی آسیمتو Asimeto،سایز 12 اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 5-12-304(ساعت با بدنه‌ی آلومینیومی)

 ابعاد:

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers

کولیس‌های ساعتی آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto
تعداد رای ها: