صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساعتی آکاد Accud

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساعتی آکاد Accud

کولیس‌های ساعتی آکاد سری 101


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 ساعت اندازه گیری ضدضربه.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:
 درجه‌بندی 0.01 میلی‌متر:
      •
 کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-006-101
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-008-101
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 11-012-101

 درجه‌بندی 0.02 میلی‌متر:
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 21-006-101
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 21-008-101
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 21-012-101

 درجه‌بندی 0.001 اینچ:
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 6   اینچ، دقت 0.0015 اینچ _ کد: a101-006-11I
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 8   اینچ، دقت 0.0020 اینچ _ کد: a101-008-11I
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 10 اینچ، دقت 0.0020 اینچ _ کد: a101-012-11I
کولیس‌های ساعتی آکاد سری 101


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 ساعت اندازه گیری ضدضربه.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:
 درجه‌بندی 0.01 میلی‌متر:
      •
 کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-006-103
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-008-103

 درجه‌بندی 0.02 میلی‌متر:
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 21-006-103
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 21-008-103
      • کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 21-012-103

کولیس‌های ساعتی آکاد Accud
تعداد رای ها: