صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساده آکاد Accud

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساده آکاد Accud

کولیس‌های ساده آکاد سری 120


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 اعداد خوانا بر روی سطح کروم کاری شده.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-006-120
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-008-120
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-012-120
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 14-006-120
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 14-008-120
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 14-012-120
کولیس‌های ساده آکاد سری 124


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 اعداد خوانا بر روی سطح کروم کاری شده.
 قفل انگشت شست _ ورنیه، فقط با فشار دادن قسمت مخصوص انگشت شست قابل حرکت است، و با برداشتن انگشت، ورنیه در سر جای خود قفل میشود.

 سایز‌های:‌ 15، 20 سانتی‌متر _ 6 و 8 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-006-124
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-008-124
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 14-006-124
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 14-008-124
کولیس‌های ساده آکاد سری 125


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 با قابلیت تنظیم آسان.
 اعداد خوانا بر روی سطح کروم کاری شده.

 سایز‌های:‌ 13، 18، 28 سانتی‌متر _ 5، 7 و 11 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 13 سانتی‌متر _ 5   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-005-125
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 18 سانتی‌متر _ 7   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-007-125
 کولیس ساده آکاد Accud، سایز 28 سانتی‌متر _ 11 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-011-125


کولیس‌های ساده آکاد سری 121


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 اعداد خوانا بر روی سطح کروم کاری شده.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 7 و 10 سانتی‌متر.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:


 کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 7   سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد:   11-003-121
 کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد:   11-004-121
 کولیس ساعتی آکاد Accud، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: A121-004-11B

کولیس‌های ساده آکاد Accud
تعداد رای ها: