صفحه اصلی  »  ترکمتر های تقه ای نوربار انگلستان سری TT

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

ترکمتر های تقه ای نوربار انگلستان سری TT

Norbar TruTorque Wrench
(Models 20 N.M and 50N.M (180lbf.in and 35lbf.ft
ترکمتر های نوربار TT20 و TT50

 • دارای دقت 3% همراه با گواهی کالیبراسیون
 • دارای دو شاخص نمایشگر گشتاور به منظور تنظیم سریعتر و دقیق
 • دارای قفل تنظیم گشتاور به منظور جلوگیری از خطای احتمالی
 • دارای سره جغجغه ای 
 • دسته ارگونومیک راحت و بادوام برای محیط های صنعتی

 
 
 Norbar TruTorque Wrench
(Models 100 N.M to 300 N.M(75 lbf.ft to 250 lbf.ft
ترکمتر های نوربار TT100 , TT150 , T200 , TT250 , TT300
شرکت نوربار به لحاظ مهندسی در این رنج توجه ویژه ای به دقت و  سرعت و راحتی در کاربرد را داشته است.
 • دارای دقت 3% همراه با گواهی کالیبراسیون
 • دارای دو شاخص نمایشگر گشتاور به منظور تنظیم سریعتر و دقیق
 • دارای قفل تنظیم گشتاور به منظور جلوگیری از خطای احتمالی
 • سره با مکانیزم جغجغه دو طرفه این محصول هم در جهت ساعتگرد و هم پادساعتگرد قابل استفاده است.
 • دسته ارگو نومیک راحت و با دوام برای محیط های صنعتی و صنایع خودرو                                                             مشاهده کاتالوگ

 

              Norbar Tru Torque TTi  Wrench
(​Models 50 N.m to 300 N.M (35 lbf.ft to 220 lbf.ft
ترکمترهای نوربار TTi50,TTi100,TTi150,TTi200,TTi250,TTi300
در این سری ترکمتر ها نیز شکت نوربار توجه ویژه ای به دقت و سرعت و راحتی در کاربرد را داشته است.در این سری ترکمترها از جغجغه ای با مکانیزیم قدرتمندتر استفاده شده است.
که برای تغیر جهت و اعمال گشتاور عکس باید سره درایو آن را خارج و از جهت مقابل وارد کرد. همچنین طراحی بدنه نیز بسیار با دوام و جذاب شده است.
 • دارای دقت 3% همراه با گواهی کالیبراسیون
 • دارای دو شاخص نمایشگر گشتاور به منظور افزایش سرعت و دقت
 • دارای قفل تنظیم گشتاور به منظور جلوگیری از خطای احتمالی
 • سره با مکانیزم جغجغه جهت اعمال گشتاور در جهت ساعتگرد و پاد ساعتگرد
 • دسته ارگو نومیک راحت و با دوام مناسب با صنایع خودرو و محیط های صنعتی        می باشد.                         مشاهده کاتالوگ
  
 تماس با ما  
   
   
   
   
Norbar Cataloge


ترکمتر های تقه ای نوربار انگلستان سری TT
تعداد رای ها: