صفحه اصلی  »  ترکمتر کمر شکن نوربار انگلستان Industrial

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

ترکمتر کمر شکن نوربار انگلستان Industrial

ترکمتر کمر شکن نوربار


 Norbar Industrial Torque Wrench
Adjustable Models
ترکمتر های کمر شکن نوربار در مدل های 3AR,4R,4AR,5R,5AR
از رنج 1500-100 نیوتن متر
  • دارای ساختار تنومند به منظور نتایج دقیقتر تا 4% خطا،حتی در شرایط کاری دشوار
  • همراه هر ترکمتر یک برگه گواهی کالیبراسیون مطابق استاندارد ISO9000:2000 می باشد.
  • زاویه خم شدن بزرگ از ناحیه  میانی(اصطلاحا شکست کمر) ترکمتر از ایجاد گشتاور بزرگتر در هنگام اعمال نیرو جلوگیری می کند.
  • سیستم کنترل مکانیزم دندانه ای به گونه ای طراحی شده است که بعد از رسیدن به گشتاور مورد نظر و خم شدن ترکمتر،اپراتور از تعادل خارج نشود.
  • دارای هر دو نمایشگر نیوتن متر و فوت پوند
  • درای جعبه نگهدارنده مناسب                                 مشاهده کاتالوگ
ترکمتر کمر شکن نوربار 


 Norbar Industrial Wrench Torque Handles
Production  P  Type and Split Models
ترک رنچ های کمرشکن سره خور نوربار در مدل های
4TH,4THP,4R,5R,6R 
  • درای ساختار قدرتمند به منظور گرفتن نتایج دقیقتر تا 4%خطا حتی در شرایط کاری دشوار
  • دارای گواهی کالیبراسیون و استاندارد ISO9000:2000
  • مدل های P به صورت بدون شاخص می باشند،در صورت درخواست در شرکت نوربار یا نمایندگی های فروش در گشتاور مورد نظر قابل تنظیم می باشند.
  • دارای جعبه مناسب به منظور نگهداری و محافظت از ترک رنچ                                                 مشاهده کاتالوگ
 

ترکمتر کمر شکن نوربارNorbar Industrial Torque Wrench

iconDownloadPlaySize
icon norbar-katalogus 26.pdf 583.85 KB
icon norbar-katalogus 27.pdf 584.75 KB

ترکمتر کمر شکن نوربار انگلستان Industrial
تعداد رای ها:

 
نظر شما راجع به ترکمتر های کمر شکن نوربار چیست؟