صفحه اصلی  »  پیچگوشتی ترکمتر تایوان

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

پیچگوشتی ترکمتر تایوان

فروشگاه کار و اندیشه فروشنده پیچگوشتی ترکمتر ساخت تایوان رنج گشتاور تا 10 نیوتن متر ساخت تایوان                                            
                                                                                                                                 تماس با ما


 ترکمتر,پیچگوشتی,گشتاور,ترکمتر پیچگوشتی
ترکمتر,پیچگوشتی,گشتاور,ترکمتر پیچگوشتی
 ترکمتر,پیچگوشتی,گشتاور,ترکمتر پیچگوشتی

 پیچگوشتی ترکمتر تایوان گشتاور
Torque screwdriver

0.4-2 نیوتن متر
1-5 نیوتن متر
2-8 نیوتن متر
2-10 نیوتن مترتماس با ما
 ترکمتر,پیچگوشتی,گشتاور,ترکمتر پیچگوشتی
   
   

پیچگوشتی ترکمتر تایوان
تعداد رای ها: