سبد خرید خالی است.
Inner Banner

رنج: 40 تا 200 نیوتون‌متر (29.5 تا 147.5 فوت پوند) درایو: 1/2 اینچ طول: 53 سانتی‌متر وزن: 1.5 کیلوگرم قابلیت سنجش زاویه دارای مود Peak (نشان دهنده‌ی بیشترین گشتاور اعمالی با ترکمتر دیجتال) دارای مود...بیشتر بخوانید

رنج: 27 تا 137 نیوتون‌متر (19.9 تا 99.6 فوت پوند) درایو: 3/8 اینچ طول: 46 سانتی‌متر وزن: 1.4 کیلوگرم قابلیت سنجش زاویه دارای مود Peak (نشان دهنده‌ی بیشترین گشتاور اعمالی با ترکمتر دیجتال) دارای مود ...بیشتر بخوانید

رنج: 5 تا 50 نیوتون‌متر (44.25 تا 442.53 اینچ پوند) درایو: 3/8 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 12×9 طول: 41 سانتی‌متر وزن: 0.85 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج شروع نمایش...بیشتر بخوانید

رنج: 10 تا 100 نیوتون‌متر (88.50 تا 885.07 اینچ پوند) درایو: 3/8 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 12×9 طول: 41 سانتی‌متر وزن: 0.85 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج شروع نما...بیشتر بخوانید

رنج: 20 تا 200 نیوتون‌متر (14.75 تا 147.51 فوت پوند) درایو: 1/2 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 18×14 طول: 625 سانتی‌متر وزن: 1.3 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج شروع نمای...بیشتر بخوانید

رنج: 34 تا 340 نیوتون‌متر (25.07 تا 250.77 فوت پوند) درایو: 1/2 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 18×14 طول: 625 سانتی‌متر وزن: 1.3 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج شروع نمای...بیشتر بخوانید

رنج: 60 تا 600 نیوتون‌متر (44.25 تا 442.53 فوت پوند) درایو: 3/4 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 32×24 طول: 1250 سانتی‌متر وزن: 4 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج شروع نمایش...بیشتر بخوانید

رنج: 80 تا 800 نیوتون‌متر (59.00 تا 590.04 فوت پوند) درایو: 3/4 اینچ یا 1 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 32×24 طول: 1360 سانتی‌متر وزن: 6 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج ...بیشتر بخوانید

رنج: 100 تا 1000 نیوتون‌متر (73.75 تا 737.56 فوت پوند) درایو: 3/4 اینچ یا 1 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 32×24 طول: 1360 سانتی‌متر وزن: 6 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج ...بیشتر بخوانید

رنج: 150 تا 1500 نیوتون‌متر (110.63  تا 1106.34 فوت پوند) درایو: 1 اینچ درایو چهارگوش سره‌ ورودی ترکمتر: 36×27 طول: 1600 سانتی‌متر وزن: 8 کیلوگرم دقت %1± در %10 تا %100 بالای رنج ش...بیشتر بخوانید

آخرین اخبار
برچسب ها
اپلیکیشن