سبد خرید خالی است.
Inner Banner

مولتی پلایر انرپک ساخت امریکابیشتر بخوانید

مولتی پلایر ابزاری است که برای بست و باز کردن پیچ ها کاربردی می باشد. این وسیله دارای ورودی و خروجی گشتاور می باشد . درایو ورودی که به صورت مادگی و چهار گوش طراحی می شود جهت ورود گشتاور به کار گرفته میشود. مولتی پلایر با توجه به طراحی گیربکس خود(گیرب...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر وسیله ای است که جهت افزایش گشتاور در هنگام بستن پیچ ها به کار می رود. مولتی پلایر E29PLUS انرپک می تواند گشتاور ورودی را تا سه برابر در خروجی افزایش دهد. توجه به این نکته ضروری است که مولتی پلایر دارای بازوی عکس العمل می باشد که حتما در ه...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر وسیله ای است برای افزایش گشتاور ورودی به توسط ترکمتر . این ابزار که از گیربکس منظومه ای تشکیل شده است امکان اعمال گشتاور های که مستقیما توسط ترکمتر قابل اعمال نیست ممکن می سازد. مولتی پلایر انرپک مدل Enerpac E291 با گیربکس خود امکان افزای...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر یک گیربکس است که برای افزایش گشتاور ورودی توسط ترکمتر به کار می رود . به عموان مثال مولتی پلایر انرپک Enerpac E391 Manual Torque multiplier امکان افزایش گشتاور 6 برابری را تا حداکثر گشتاور 1625 نیوتن دارد. به عنوان مثال اگر اپراتور قصد اع...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر Enerpac E392 ساخت شرکت انرپک امریکا دارای ریت تبدیل افزایش گشتاور 1 به 13.6 می باشد . اگه به درایو ورودی این مولتی پلایر گشتاور 100 نیوتن متر وارد شود گشتاور خروجی 1360 نیوتن متر خواهد بود . این مولتی پلایر همچنین دارای نشانگر میزان زاویه...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر وسیله ای است که برای افزایش اعمال گشتاور به کار می رود. هنگامی که گشتاور مورد نیاز جهت بستن پیچ به اندازه ای است که مستقیما توسط ترکمتر توسط اپراتور وجود ندارد، باید از گیربکسی که افزاینده گشتاور است استفاده کرد . این ابزار مولتی پلایر یا...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر مدل E492 انرپک ریت تبدیل 1 به 13.6 امکام انتقال گشتاور حداکثر 2200 فوت پوند یا 2980 نیوتن متر  این مولتی پلایر ساخت امریکا بوده و دارای ساختار و گیربکس بسیار با کیفیت می باشد. بازوی عکس العمل این دستگاخ مولتی پلایر از مدل درایو لغزن...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر مدل E493 انرپک ریت تبدیل 1 به 18.5امکام انتقال گشتاور حداکثر 3200 فوت پوند یا 4340نیوتن متر  این مولتی پلایر ساخت امریکا بوده و دارای ساختار و گیربکس بسیار با کیفیت می باشد. بازوی عکس العمل این دستگاه مولتی پلایر از مدل درایو لغزنده...بیشتر بخوانید

مولتی پلایر مدل E494 انرپک ریت تبدیل 1 به 26.5 امکام انتقال گشتاور حداکثر 5000 فوت پوند یا 6780 نیوتن متر  این مولتی پلایر ساخت امریکا بوده و دارای ساختار و گیربکس بسیار با کیفیت می باشد. بازوی عکس العمل این دستگاه مولتی پلایر از مدل درایو لغزن...بیشتر بخوانید

آخرین اخبار
برچسب ها
اپلیکیشن