سبد خرید خالی است.
Inner Banner
امتیاز دهید :

آچار مولتی پلایر

برای خرید مولتی‌پلایر کلیک کنید

- ترکو مولتی پلایر دستی :
آچار مولتی پلیر یا مولتی پلایر وسیله ای است، تشکیل شده از یک گریبکس اپیسیکلیک (Epicyclic Gear Box) یک یا چند مرحله ای  که برای افزایش میزان گشتاور به کار می رود. از آنجا که توان خروجی نمی تواند بیشتر از توان ورودی در یک جعبه دنده باشد، بنابر این مشخص است که میزان سرعت و دوران در صورت افزایش گشتاور با کاهش مواجه خواهند شد.

توان = سرعت زاویه ای * گشتاور

 


- زنجیره چرخ دنده ها:
ترکیب چرخ دنده ها بعنوان یک زنجیره چرخ دنده به صورت های متنوعی رایج می باشد:

الف) زنجیره ساده "Simple Train" :سیستمی از چرخ دنده ها که روی هر محور تنها یک چرخ دنده نصب شده باشد.
ب)زنجیره مرکب"Compound" : سیستمی که هر محور در آن، به جز اولین و آخرین محور،محور دو چرخ دنده است که با یکدیگر روی آن نصب شده اند.
ج) زنجیره خورشیدی یا منظومه ای"Epicyclic Or Planetary Gear Trains" : در زنجیره ساده و مرکب،چرخ دنده ها حول محورهای ثابت دوران می کنند.در زنجیره های خورشیدی،محورهای برخی از چرخ دنده های سیستم،جابجا گشته(ثابت نیستند) و در عوض معمولا یکی از چرخ دنده ها ثابت می باشند.

مولتی پلایر های دستی چگونه کار می کنند:
در مولتی پلیر های دستی عموما از زنجیره چرخ دنده های اپیسیکلیک استفاده می شود. در مکانیزم چرخ دنده های اپیسیکلیک گشتاور ورودی به چرخ دنده ای وارد می شود که چرخ دنده خورشیدی نام دارد. سه یا چهار چرخ دنده سیاره ای(دارای محور متحرک) که دندانه های درگیر با چرخ دنده خورشیدی دارند،شروع به چرخش می کنند. قسمت داخلی پوسته مولتی پلایر همچنین دارای چرخ دنده هایی است که با دندانه های چرخ دنده های سیاره ای درگیر هستند. بنابر این پوسته مولتی پلایر بصورت نرمال شروع به دوران در جهت خلاف چرخ دنده خورشیدی خواهند کرد.
یک بازوی عکس العمل گشتاور "Reaction arm" متصل به پوسته، از چرخش پوسته جلوگیری می کند. و این باعث می شود چرخ دنده های سیاره ای شروع به دوران به دور چرخ دنده خورشیدی کنند.
مرکز چرخ دنده های سیاره ای توسط یک بازو به یکدیگر و در مرکز به درایو خروجی متصل هستند،بنابراین چرخ دنده های سیاره شروع به دوران حول محور چرخ دنده خورشیدی کرده و بازوی متصل به چرخ دنده های سیاره درایو خروجی را می چرخاند.
بدون بازوی عکس العمل که ایستایی پوسته مولتی پلایر را تامین می کند،درایو خروجی توانایی فراهم کردن گشتاور را نخواهد داشت.

اچار مولتی پلیر,مولتی پلیر,مولتی پلایر,آچار مولتی پلایر


مزیت های استفاده از مولتی پلایر دستی چیست؟
ایمنی: استفاده از ترکمتر های سنگین با اهرم های بلند می تواند برای اپراتور خطر افرین باشد.استفاده از ترکو مولتی پلیر ها به معنای کاهش در طول اهرم مورد استفاده و همچنین تلاش کمتر اپراتور با نرخ های تا 1/175 می باشد.
محدودیت های مکانی: با توجه به شرایط کاربرد امکان دارد که استفاده از ترکرنچ ها با اهرم های بلند غیر ممکن باشد.
دقت: در هنگام سفت کردن پیچ ها باید گشتاور به صورت بسیار روان و آهسته اعمال شود.ترکو مولتی پلایر های دستی این امر را میسر می سازد.  

- فیلم آموزشی نحوه صحیح کار کردن با مولتی پلایر:

فروشگاه کار و اندیشه ارایه کننده انواع مولتی پلایر از معتبر ترین برندهای اروپایی اسیایی و امریکایی